Företaget för gasanalyser

Om oss 

Kunder som använder våra tjänster är:

·         Försvarsmakten

·         Sjukvården

·         Gasbolag

·         Räddningstjänsten

·         Industrin   

·         Läkemedelsindustri

Besiktning av centralgasanläggningar (enligt SIS HB 370)

Mediciniska centralgasanläggningar driftkontrolleras årligen. Dessutom skall en säkerhetsbesiktning ske innan anläggningen får tas i drift efter nybyggnation eller reparation/underhåll.

Utrednings- och konsulttjänster inom vårt verksamhetsområde

Vi utför riskanalyser, incidentutredningar och projekt med speciell inriktning inom vårt affärsområde

 

Bilder från vår verksamhet